Styrelse

Ukulerums styrelse 2014

Ordförande Göta Barkhed 0706-657072 ukulerum@gmail.com
Sekreterare/Kassör Maria Suomela 0704-667959 maria.suomela@gmail.com

Kontakt. Göta Barkhed 0706-657072 ukulerum@gmail.com
Spelledare Annelie Westerlund 0736-637996 w_annelie@hotmail.com

Webmaster  Göta Barkhed 0706-657072 ukulerum@gmail.com
E-mailadresserna är ej klickbara: Kopiera och klistra.